Veelgestelde vragen

Zonnepanelen zetten licht om in bruikbare stroom. Hoe meer licht des te meer energie er opgewekt wordt. De panelen wekken gelijkstroom op, terwijl de meerderheid van onze huishoudelijke apparaten op wisselstroom werkt. De omvormer zet de gelijkstroom die van de panelen komt om naar de wisselstroom die in huis gebruikt kan worden en/of aan het elektriciteitsnet kan worden terug geleverd. De groepenkast zorgt voor de verdeling van de afgenomen en opgewekte elektriciteit tussen de huishoudelijke apparaten en het elektriciteitsnet. Een -groot- deel van de opgewekte energie zal al in de woning gebruikt worden. De overige energie wordt aan het elektriciteitsnet terug geleverd. Dit geschiedt via een kilowattuur -meter met terugleverregistratie. Bij draaischijfmeters is dat goed te zien, daar de schijf dan terugdraait. Bij de moderne slimme kWh-meters met LCD scherm is er een stand aanwezig die aangeeft hoeveel energie er is terug geleverd. Heeft u geen meter met terugleverregistratie, dan moet u deze aanvragen via uw netwerkbeheerder. Niet gebruikte zonne-energie levert u terug aan het electriciteitsnet.

Het is belangrijk dat de zonnepanelen in de zon liggen. Door schaduw op de panelen vermindert de energie opbrengst. De hoogste opbrengst krijgt u met een dakoppervlak dat pal op het zuiden is georiënteerd. Ook daken op het zuidoosten en zuidwesten geven een goed rendement. De zonnepanelen kunnen op schuine en platte daken geïnstalleerd worden. Een hellingshoek van 35 graden is optimaal. Plaatsing op een dak dat niet 100 % op het zuiden ligt en plaatsing met een hellingshoek die kleiner of groter is dan 35 graden is toch heel goed mogelijk, alleen neemt de opbrengst wel wat af.

Ja, afhankelijk van hoe handig u bent, kan dat. Maar u kunt het ook door SolarSale laten uitvoeren.

Ja. Als u een set zonnepanelen plaatst, ontvangt u direct belastingvoordeel. Daar u zelf energie opwekt betaalt u geen belasting in tegenstelling tot de energie van het energiebedrijf. Hierover betaalt u ca. 14,9 cent belasting per kWh. Bij een gemiddeld gebruik van 3.500 kWh kan dit oplopen tot € 521,50 euro per jaar.

Dit is afhankelijk van wat u wilt en kunt. Factoren die u keuze beïnvloeden zijn: Welk deel van uw energieverbruik wilt u zelf opwekken middels een zonnestroom installatie? Hoeveel wilt u investeren aan een zonnestroom installatie? Hoeveel ruimte heeft u op het dak uw woning of schuur?

In de energiewet (artikel 31c) staat dat bij huishoudens, die zelf op kleine schaal duurzame energie opwekken en terugleveren, de teruggeleverde energie verrekend mag worden met de verbruikte energie (salderen). Dit betekent dat bij het opmaken van de jaarnota de geregistreerde hoeveelheid teruggeleverde zonnestroom wordt afgetrokken van het geregistreerde elektriciteitsverbruik. Hierdoor ontvangt u voor uw teruggeleverde stroom dezelfde vergoeding als de prijs die u voor de levering van stroom aan uw leverancier betaalt. Hieraan zijn drie voorwaarden verbonden: de aansluiting is kleiner dan 3*80A (kleinverbruikers); het terugleveren is mogelijk ten hoogste 5.000 kWh dit verschilt per leverancier of er wordt meer elektriciteit ontvangen via het electriciteitsnet dan er wordt teruggeleverd.

De zon geeft warmte en licht. Om zonnestroom op te wekken gebruikt u een zonnepaneel. Dit paneel zet licht om in stroom. Om zonnewarmte op te wekken (meestal voor warm tapwater) gebruikt u een zonneboiler of zonnecollector, De zonneboiler zet de straling van de van de zon om in warmte.

Er is een stand-alone variant en een netgekoppelde variant. Het stand-alone systeem slaat overtollige energie op in een accu. Deze variant is geschikt voor plekken waar het elektriciteitsnet ontbreekt of een aansluiting te duur is. Het netgekoppelde systeem is aangesloten op het elektriciteitsnet en sluist de energie die u niet gebruikt terug naar het energiebedrijf. Wat u opneemt en terug levert aan het elektriciteitsnet, wordt door uw energiebedrijf verrekend.

Ook als het bewolkt is, werkt een zonne-cel. Wolken houden slechts een deel van het zonlicht tegen, de rest van de stralen verspreiden zich. Een zonnepaneel werkt dus ook bij bewolkt weer. De opbrengst is wel het hoogst bij helder weer. In zuid Frankrijk, waar veel minder bewolking is, levert de zon 1,5 keer zoveel energie dan in Nederland. In Nederland straalt gemiddeld ongeveer 1000 kWh per vierkante meter in. Dat is prima om te zetten in bruikbare stroom.

Als u meer elektriciteit opwekt dan u verbruikt, levert u elektriciteit aan het elektriciteitsnetwerk. Om de teruggeleverde elektriciteit te kunnen verrekenen met het eigen verbruik heeft u een meter nodig die teruglevering mogelijk maakt. Dit kan zowel een digitale als een analoge meter zijn. Let hierbij wel op, er zijn ook draaispoelmeters die niet terugdraaien of niet meten wat aan het net wordt geleverd. Als u de zonnestroom installatie aanmeldt op www.energieleveren.nl dan ziet u direct of uw meter geschikt is voor teruglevering.

Getoonde prijzen in de SolarSale.nl (web)winkel zijn altijd inclusief BTW.

Ja. Een Nederlandse particulier die zonnepanelen op zijn woning heeft laten monteren is in principe ondernemer voor de BTW, indien de energie ook wordt terug geleverd aan het net. De particulier kan daarom de BTW op de aanschaf terug vragen. De BTW kan bij de Belastingdienst teruggevraagd worden.

Staat je vraag er niet tussen? Laat het ons weten via het contactformulier.